Logo
Խմբի անդամները
         
ԹԻԼԼ ԼԻՆԴԵՄԱՆ (վոկալ)      
  կենսագրություն      
  «Messer»      
         
ՔՐԻՍՏՈՖ ՇՆԱՅԴԵՐ (հարվածային)      
  կենսագրություն      
         
ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԼՈՐԵՆՑ (ստեղնաշար)      
  կենսագրություն      
         
ՕԼԻՎԵՐ ՌԻԴԵԼ (բաս կիթառ)      
  կենսագրություն      
       
ՊԱՈՒԼ ԼԱՆԴԵՐՍ (կիթառ)      
  կենսագրություն      
         
ՌԻԽԱՐԴ ԿՐՈՒՍՊԵ (կիթառ)      
  կենսագրություն      
         
         

 

 

 

www.000webhost.com